Výhody členství

Proč se stát členem?

  1. Čím více nás bude, tím více budeme mít prostředků na zajištění agend, o které máme zájem a tím větší váhu budeme mít při jednání s orgány našeho státu.
  2. Být členem znamená být solidární s ostatními firmami, které členy jsou a zajišťují tak výhody pro všechny firmy v oboru výroby sportovního zboží.
  3. Členové získávají včas informace o možnostech, jak získat státní podporu z proexportních programů.
  4. Členové mají právo se podílet na navrhování optimálních metod podpory.
  5. Členové získávají včas informace o připravovaných legislativních změnách na úrovni státu i EU, a mají možnost se k těmto změnám vyjadřovat a připomínkovat je.

KONTAKT

Dr. Jan Čermák, předseda AVOZ ČR

Karla Mündla 636

252 30 Řevnice

+420 603 146 885

+420 241 483 338

avoz@avoz.cz

PŘIHLASTE SE

ISPO Mnichov

 

ispo shanghai

PARTNEŘI

FESIFESI

EOGEOG

SGIWFSGI

ATOKATOK

ČOKAČOKA

KE STAŽENÍ

Stanovy AVOZ ČR