Orgány AVOZ ČR

Představenstvo

předseda:

Dr. Jan Čermák (Prosport Praha s.r.o.), t: +420 603 146 885, e-mail: avoz@avoz.cz

místopředsedové:

Davis Gladiš (gunTAO, s.r.o.), t: +420 604 231 941, e-mail: david.gladis@hedvabnastezka.cz
Marek Klíma (Sir Joseph s.r.o., t: +420 481 325 963, e-mail: marek.klima@sirjoseph.cz
Martin Kudrna (Silvini s.r.o.), t: +420 225 341 235, e-mail: kudrna@silvini.com

člen představenstva:

Ing. Jaroslav Vondruška (Expo C+S s.r.o.), t: +420 545 176 158, e-mail: vondruska@expocs.cz

Odborné komise a jejich předsedové

kontrolní a revizní komise

Ing. Tomáš Gála (GUMOTEX a.s.), t: +420 519 314 158, e-mail: gala@gumotex.cz

outdoorová komise

Marek Klíma (Sir Joseph s.r.o.), t: +420 481 325 963, e-mail: marek.klima@sirjoseph.cz

komise pro spolupráci se sportovními svazy

Ing. Pavel Ogoun (Gala a.s.) t: + 420 582 314 313, e-mail: p.ogoun@gala.cz

propagační komise

Ing. Jaroslav Vondruška (Expo C+S s.r.o.), t: +420 545 176 158, e-mail: vondruska@expocs.cz


Převážná část práce AVOZ ČR se odehrává v odborných komisích. Ty sdružují zájemce o práci v dané oblasti a jejich struktura odpovídá struktuře pracovních komisí ve FESI. Každý člen AVOZ ČR má právo delegovat své zástupce do jednotlivých komisí a pokud je v dané komisi zastoupen, má tam 1 hlas (nezávisle na počtu členů, které do komise delegoval).

KONTAKT

Dr. Jan Čermák, předseda AVOZ ČR

Karla Mündla 636

252 30 Řevnice

+420 603 146 885

+420 241 483 338

avoz@avoz.cz

PŘIHLASTE SE

ISPO Mnichov

 

ispo shanghai

PARTNEŘI

FESIFESI

EOGEOG

SGIWFSGI

ATOKATOK

ČOKAČOKA

KE STAŽENÍ

Stanovy AVOZ ČR