Jak se stát členem

Členem AVOZ ČR se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba, jejíž podnikatelská činnost se dotýká oblasti sportovního zboží (tedy výrobce, dovozce, distributor, velkoobchodník nebo maloobchodník, poskytovatel služeb, sponzoringové a PR agentury). K přijetí je třeba schválení přihlášky výborem AVOZ ČR.

Jaké jsou výhody členství v AVOZ ČR?    Adresa sídla

    Korespondenční adresa

    (není třeba, pokud je stejná jako sídlo)

    Základní informace o společnostiKONTAKT

Dr. Jan Čermák, předseda AVOZ ČR

Karla Mündla 636

252 30 Řevnice

+420 603 146 885

+420 241 483 338

avoz@avoz.cz

PŘIHLASTE SE

ISPO Mnichov

 

ispo shanghai

PARTNEŘI

FESIFESI

EOGEOG

SGIWFSGI

ATOKATOK

ČOKAČOKA

KE STAŽENÍ

Stanovy AVOZ ČR